Lahat ng disenyo dito ay hango sa utak ni Mithi Sevilla at ginawang tangible sa pamamagitan ng Adobe Photoshop 7.0.

....2k7......................................................................


Itong pink na layout nga pala na ito ay hinango sa isang free image sa google na ito (zoids)
Sa lahat ng lay-out dito, ito ang pinaka gusto
at pinaka pinag-hirapan ko.

....2k6......................................................................
Yong originial images ng patay na kuneho, at mga telebisyon ay mula sa chromasia.com

....2k5......................................................................

....2k4..........................................................................2k3......................................................................

....2k2..........................................................................2k1......................................................................