Ang mga akdang matatagpuan sa Listahan ay mga piling akda ng nag-akda na pinili ng nag-akda. Lahat ng akda ay mga pawang likhang-utak/ kathang-isip lamang at hindi hango sa totoong buhay. Kung may pagkakatulad man sa mga totoong pangyayari, nagkataon lamang ito at hindi sinadya.

Ang lahat nang mababasa dito ay hindi totoo. Ang lahat ng pala-palagay dito ay hindi pala-palagay ng nag-akda. Ang lahat ng pala-palagay dito ay hindi totoo. Ang lahat ng pagnanasa dito ay hindi pagnanasa ng nag-akda. Ang lahat ng pagnanasa dito ay hindi totoo. Ang lahat ng paradigm dito ay hindi paradigm ng nag-akda. Ang lahat ng paradigm dito ay hindi totoo. Ang lahat ng damdamin dito ay hindi damdamin ng nag-akda. Ang lahat ng damdamin dito ay hindi totoo.

Ang lahat ng akda dito ay walang nais patunayan. Ang lahat ng akda dito ay walang mensaheng nais iparating. Ang lahat ng akda dito ay walang nais ipahiwatig. Ang pawang silbe ng mga akda dito ay upang malibang ka at matuwa ka. At sana nga ay matuwa ka. (^_^) Pero kung hindi, ayos lang, hey there’s always a next time.

 Balik.|.Sunod